لوله کشی گاز یکی خدماتی در ساختمان می باشد که فراوان بایستی در اجرای آن توجه کرد .

 

مدام توصیه می شود از افرادی یاری بگیرید که زیاد زبده و امانت دار هستند . درین مطلب قصد داریم درباره ی لوله کشی گاز به طور روکار و زیرکار کلام کنیم . خالی از لطف نمیباشد که‌این مطلب را تا آخر بخوانید . 


لوله کشی روکار 

لوله کشی های گاز می بایست چه بسا الامکان روی کار نصب شوند مگر در مواقعی که نصب لوله کشی ذیل کار دوری ناپذیر باشد . 

اتصال لوله ای روکار تا قطر ۲ اینچ را می توان با به کارگیری از وسایل اتصال دهنده پیچ یا این که جوشکاری برقی انجام اعطا کرد . اتصال لوله کشی با لوله های با قطر بیش تر از ۲ اینچ بایستی مسلما با جوش برقی شکل گیرد . 

از لوله های گالوانیزه صرفا می توان برای لوله کشی روکار با اتصال دهندهی پیچ شده گالوانیزه به کار گرفت . این مدل لوله بدون هیچ تردیدی نباید در لوله کشیهایی که توسط ی جوشکاری به یکدیگر متصل می گردند بکاررود . 

درسیستم لوله کشی گاز روکار نیازی به به کارگیری ازنوار پلاستیکی منحصر برای عایق کردن نسیت , بلکه می بایست روی لوله را پس ازتمیز کردن آغاز با یک پارچه رنگ ضد رنگ و آن گاه با رنگ روغنی پوشاند و بایستی اعتنا داشت که به کارگیری از رنگ های پلاستیکی ولعابی محلول در آب و امثال آنان برای رنگ زدن لوله ها مجاز نمی‌باشد . 

لوله کشی گاز درساختمانها بایستی درفواصل مشخص و معلوم به نحو قابل قبولی با به کارگیری از بست های فلزی اختصاصی لوله , سفت واستوار شود . 

بستن یا این که جوش دادن یک لوله به لوله ی دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان و به اجزای فلزی غیر اثبات بطور مستقیم صد رد صد ممنوع است . 

در مواقعی که لوله از درون در یا این که پنجره عبور می نماید می بایست پیش گویی های واجب جهت پرهیز از ساییدگی لوله توسط کادر در و یا این که پنجره و یا این که شیشه آن به کار آیند .

مسافت لوله ی روکار گاز تا لوله های آب گرم بایستی دستکم ۵ سانتی متر باشد . در صورتیکه نگهداری این مسافت قابلیت و امکان پذیر نباشد می بایست روی لوله گاز عایق بندی حرارتی شود . 

کانالهای عمودی ساختمان که لوله گاز از آن ها عبور می نماید بایستی از تحت به بالا به هوای آزاد روش داشته باشند تا قابلیت و امکان تجمع گاز درآنها وجود نداشته باشد . لوله ی گاز را نباید ازداخل کانالهای مرتبط با هواکش , بالا بر , لوله گرم کننده وتهویه وامثال آن ها عبور بخشید . 

لوله گاز نباید با سیم وکابل برق داخلی وخارجی ساختمان تماس داشته باشد مسافت سیم روکار وکلید وپریز برق با لوله های گاز وشیرهای ذی‌ربط می بایست دستکم ۵ سانتی متر باشد . 

شیرهای گاز چه بسا الامکان بایستی درارتفاع فراتر از سوییچ و پریز برق نصب شوند . از لوله کشی گاز بدون هیچ تردیدی نباید به خواسته اتصال زمین سیم ها و وسایل برقی استعمال شود . 

در لوله کشی های افقی وعمودی روکار که درمعرض تغییرات حرارت شایان توجه قرار میگیرند بایستی پیش گویی های کافی از قبیل زانویی , تغییر‌و تحول مسیر لوله , خم انبساط و امثال آن برای تقابل با انقباظ و انبساط لوله بعمل آیند . 

اگر لوله کشی گاز به خواسته وصال به پشت ساختمان از روی پشت بام عبور می نماید محل عبور لوله در پشت بام می بایست به گونه ای باشد که اولا در معرض برخورد با اجسام فرنگی ومسیر عبور ومرور نباشد و ثانیا برای پرهیز از گرم شدن بیشتراز حد برابر تابیدن آفتاب به نحو قابل قبولی پوشیده ومحافظت گردد وچنانچه احتمال تماس طولانی لوله با آب باران وبرف وجود دراد بایستی پیش گویی های حتمی برای خودداری از زنگ زدگی لوله به فعالیت آیند . 

لوله کشی تحت کار 

اتصالات در سیستم لوله کشی تحت کار برای همگی قطرهای لوله بایستی مسلما بوسیله جوشکاری برقی انجام گیرد . نحوه جوش کاری محل های اتصال می بایست در مجموع یه نقاط خط جوش محفظه لوله یک نواخت بوده و عاری از نواقص ظاهری باشد . 

لوله های گاز نباید با لوله های آب گرم و سرد و کابل برق در یک شبکه قرار داده شوند و در صورتی‌که قرار دادن آن‌ها در یک شبکه دوری ناپذیر باشد می بایست لوله های گاز بوسیله عایق حرارتی از قبیل پشم شیشه و امثال آن درمقابل انتقال حرارت و بازخورد به کابل برق مراقبت گردند . 

درصورتی که لوله گاز در شبکه مستقلی قرار داشته باشد , بایستی این شبکه بوسیله ماسه کم آب لبریز شود و در‌صورتی‌که با بقیه لوله ها در شبکه مشترکی جای‌دارد که نمیتوان آن را با ماسه کم آب مالامال کرد , می بایست این شبکه مجهز به هواکش های مطلوب در نقاط گوناگون باشد که در صورت نشست گازامکان تجمع گاز در شبکه وجود نداشته باشد .